KVALITETSSÄKRING

Test och krav går hand i hand när det gäller kvalitetssäkring.

Med tydliga krav kan projekten bli klara i tid och med ett strukturerat testarbete ökar kontrollen över risker samtidigt som kostnaderna minimeras. För att nå framgång i projekten är det viktigt att krav- och testarbetet börjar tidigt och hålla det kontinuerligt under hela projektet.

Intresserad av att veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss.

Anders UddenbergSäljchef
0708 96 5024