WEBB- OCH PORTALLÖSNINGAR MED AFFÄRSNYTTA

Internet har en oslagbar potential när det gäller att skapa goda förutsättningar för bra kundrelationer, snabba informationsflöden, effektivitet och affärsnytta. Kentor levererar stabila webb- och portallösningar byggda på gediget kunnande inom både verksamhet och teknik.


WEBBSIDA OCH INTRANÄT

Kentor har stor erfarenhet av att ta fram olika typer av webb- och portallösningar för företag och organisationer. Det handlar om allt från extern webbplats och intranät till extranät för kund- eller partnerkommunikation, portaler för internt informationsutbyte, beställningsportaler och affärssystem. För de kunder som önskar finns vi med hela vägen från val av lösning och utveckling till införande, utbildning, publicering och förvaltning. 

STÖD I VALET AV WEBB ELLER PORTAL

Som beställare behöver våra kunder inte vara it-experter för att få en lyckad webb- eller portalinstallation.

Kentor ger stöd i form av rådgivning, förstudie, kravarbete och upphandlingsstöd så att valet av lösning passar verksamhetens behov. Ett grundligt förarbete sparar både tid och resurser i slutänden.

PRODUKTER

  • Microsoft SharePoint
  • Litium Scensum
  • Litium Studio
  • EpiServer
  • SiteVision

 Dessa är de standardprodukter Kentor arbetar med för webb- och portallösningar, men vi kan också leverera helt kundunika lösningar.