CRM FÖR BÄTTRE KUNDRELATIONER

CRM står för Customer Relationship Management och handlar helt enkelt om att förenkla arbetet med att hitta nya kunder, behålla befintliga kunder och att fördjupa relationerna på lång sikt.  Slutanvändarens behov av intuitiva och användarvänliga system ligger i fokus när Kentor implementerar CRM-lösningar.


TEKNIK FÖR KUNDVÅRD OCH SERVICE

Grunden i all kundvård ligger förstås i de sociala kontakterna, oavsett om dessa sker över telefon, via mail eller öga mot öga. Genom att kombinera styrkan i det mellanmänskliga mötet med ett effektivt CRM-system för att samla in och analysera information om kunderna och göra den tillgänglig i alla delar av organisationen kan kundvården förbättras utan att sluka mer tid eller resurser.

INTUITIVA SYSTEM

Kentor erbjuder beprövade CRM-lösningar som lätt går att integrera med andra typer av affärssystem. Vi satsar på användarvänliga system som är enkla och intuitiva för alla användare, oavsett förkunskaper inom it eller databashantering.

SÄLJ- OCH MARKNADSSTÖD

Våra CRM-lösningar riktar sig främst till verksamheter inom försäljning och marknad där behovet av säljstöd, marknadsstöd, kundservice, medlemshantering och insamlingsrutiner är stort. Om behoven ser annorlunda ut gör vi även skräddarsydda lösningar.

STÖD I VALET AV CRM-SYSTEM

För att ett nytt CRM-system ska göra verklig nytta i verksamheten gäller det att ta rätt beslut om val av system att satsa på. Kentor kan ge stöd i form av rådgivning, förstudie, kravarbete och upphandlingsstöd så att valet av system passar verksamhetens behov. Ett grundligt förarbete sparar både tid och resurser i slutänden.

PRODUKTER

Kentor arbetar med två standardprodukter;

  • Microsoft Dynamics CRM
  • Mayflower

Vi skapar extra värde genom att också lägga till tjänster såsom digital masskommunikation via sms, mms eller epost, adressuppdatering, autogiro, trycksaks- och fakturadistribution, samlad drift med mera.