BESLUTSSTÖD FÖR BÄTTRE PLANERING OCH STYRNING

Med hjälp av ett väl fungerande system för beslutsstöd, eller Business Intelligence (BI), får företag och organisationer en bättre planering och styrning genom att ta vara på och använda den information som redan finns i verksamhetens befintliga system.


INTUITIVA BI-LÖSNINGAR

Business Intelligence (BI) har blivit den naturliga lösningen för allt fler organisationer att kunna agera på korrekt information. En BI-lösning måste vara enkel och intuitiv för att användas och göra nytta. Kentor utvecklar därför lösningar som är effektiva för företaget genom att de är enkla att använda. 

SENIORA KONSULTER

Kentor har många seniora BI-konsulter med ett genuint intresse för kundernas verksamhet. Vi vet av egen erfarenhet vad som gör att en lösning ger maximal effekt. Kentor strävar efter att alltid ligga i framkant av teknologin och erbjuder heltäckande kompetens inom BI-området. Vi hjälper er med:

  • Behovs- och kravanalys
  • Val av system
  • Design, arkitektur av datalager, dataladdning (ETL), analyskuber och rapporter
  • Implementering, utveckling och förvaltning av BI-system
  • Budget/planering/prognos, dashboards, KPI:er, Balanced Scorecard

SPECIALISTER PÅ SPATIALDATA

Ett av Kentors specialistområden är spatialdata, eller kartdata, ur ett BI-perspektiv. Den vanligaste formen av spatialdata är geospatiala data som beskriver objekt placerade någonstans på jorden. Att kunna visualisera information på en karta kan ge stora mervärden och är intressant för många företag.

MICROSOFTS BI-PLATTFORM

I nya projekt arbetar Kentor främst med Microsofts BI-plattform som erbjuder en väl integrerad och kostnadseffektiv lösning. Många organisationer är ovetande om att de redan har en plattform som kan användas för att bygga ett effektivt beslutsstöd. Vi försöker hitta möjligheter att använda det de redan har istället för att köpa nya verktyg.

PRODUKTER

  • Microsoft - SQL Server (Integration Services, Analysis Services, Reporting Services), SharePoint, PowerPivot, Excel
  • QlikTech - QlikView
  • SAP - Business Objects
  • IBM - Cognos
  • Oracle - Hyperion