Förändringsledning

Vi har lång erfarenhet av att leda förändringsprocesser och säkerställer att ni får med medarbetare och alla relevanta parter i förändringen.

Vår metodik för verksamhetsförändring och kommunikation kopplar effektivt samman företagskultur, ledarskap, attityder och drivkrafter och säkerställer att ni når rätt engagemang och delaktighet.

"Den kontinuerliga kommunikationen under hela projektet var en viktig del för att skapa acceptans och sätta rätt förväntningar på det nya systemet ute i organisationen."

Läs mer om förändringsledning på Unionen

Intresserad av att veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss.

Anders UddenbergSäljchef
0708 96 5024