Effektstyrning

Kentors process för effektstyrning säkerställer att rätt effekter uppnås när verksamhetssystem och lösningar utvecklas.

Genom att på ett strukturerat sätt definiera mätpunkter, målgrupper och behov styrs projektet mot den önskade verksamhetsnyttan. Kentors effektkartor skapar tydlighet genom hela projektet, från idébeskrivning till designarbete och förvaltning.

Med det nya systemet har vi tagit ytterligare ett steg med digitalisering av våra verksamhetsflöden.

Läs mer om digitala processer på SLL

Intresserad av att veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss.

Anders UddenbergSäljchef
0708 96 5024