Digitalisering av processer hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Från manuell hantering till en ny smidigare och snabbare digital lösning för HSF inom Stockholms Läns landsting.

Vårdbeställaren i Stockholms Län, HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen), hade ett föråldrat system för hantering av ersättning till ca 1200 privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter. Ett system som varken levde upp till lagkrav på säker inloggning, gav stöd för önskad analys och kontroll av uppgifter. Systemet hanterar månatligen 100 Mkr och hade flera frekventa processer som krävde mycket manuell administration.

HUR VAR DET INNAN

Besöksrapportering

När en person som sökte vård boende i ett annat land behövde patienten ladda ner en blankett, skriva ut den, fylla i den manuellt och skicka den via vanlig post till SLL. HSF granskade den insända pappersblanketten, godkände och skapade ett manuellt utbetalningsunderlag via Försäkriningskassan.

Även för patienter boende i andra län var vidarefaktureringsprocessen till patientens hemmalän en tung manuell hantering varje månad.

Kontroller

För att sedan säkerställa att ingen manipulerade rapporteringen behövde tjänstemän manuellt gå igenom alla vårdgivares ärenden varje månad innan utbetalning kunde ske. Även rimlighetskontroller skulle genomföras och även dessa genom manuell genomgång av långa utskrivna listor. Ansökningar och anmälningar från vårdgivaren såsom ändring av bankkonto, adressändring och ansökan om vikariat hanterades genom manuellt blankettförfarande. Följsamhet till regelverk avseende arbetstid, semester mm kontrollerades också manuellt av handläggare.

Lösningen

Besöksrapportering

Med en ny digital besöksrapportering genereras, för utomlandspatienter, fakturor automatiskt till respektive hemlandsting med en rapport per landsting och månad. Fakturor skapas sedan automatiskt till Försäkringskassan som innehåller alla nödvändiga dokument (faktura samt en zip-fil med de föreskrivna bilagorna).  

Det finns ett behov att göra detta för alla patienter dock vill man avvakta övriga landstings utveckling för hantering av detta.

Kontrollfunktion

I den nya lösningen gör handläggaren månadsgodkännande för hela månadens besök i en vy.

Här finns en simuleringsfunktion som kan ställas in olika för att enkelt kunna hitta avvikelser i riktighet och rimlighet. Man hittar rena bedrägeriförsök och sparar på så sätt skattepengar åt medborgarna. Här kan man även sätta bevakningsmarkörer för olika vårdgivare som man önskar följa upp. Alla loggar in med SITHS-kort, dvs säker tvåfaktorsinloggning.

Administration och arkiv

Till varje vårdgivare kan olika dokument laddas upp och arkiveras. Där man tidigare ägnade stor tid åt att söka dokument i ett fysiskt arkiv, finns dessa nu digitala kopplingar till respektive vårdgivare.

Resultatet

Med den nya lösningen skapades en säkrare inloggning, digitalisering av besöksrapportering, ärendehantering, och kontrollfunktioner i rapporteringen. Genom den nya lösningen kunde HTF även digitalisera arbetet med att arkivera dokument knutna till vårdgivare. Från manuell hantering, identifiering av digitaliseringsbehov till ny smidigare och snabbare digital lösning för HSF inom Stockholms Läns landsting.

 Citat

 

HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) ansvarar för att Stockholms läns invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård.