GDPR - NYA PUL

GDPR innebär nya och tydligare spelregler för hur personuppgifter får hanteras.

Det är en stor utmaning för alla svenska företag men också en möjlighet att optimera de digitala processerna och få en konkurrensfördel. Med en strukturerad kartläggning, riskanalys och en tydlig handlingsplan hjälper vi dig att inte bara uppfylla kraven i GDPR men också förbättra dina processer.

Intresserad av att veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss.

Anders UddenbergSäljchef
0708 96 5024