GDPR - NYA PUL

GDPR innebär nya och tydligare spelregler för hur personuppgifter får hanteras.

Det är en stor utmaning för alla svenska företag men också en möjlighet att optimera de digitala processerna och få en konkurrensfördel. Med en strukturerad kartläggning, riskanalys och en tydlig handlingsplan hjälper vi dig att inte bara uppfylla kraven i GDPR men också förbättra dina processer.

Utmaning

EUs nya dataskyddsförordning GDPR börjar gälla från och med maj 2018. Svenska företag och organisationer har begränsad tid på sig att anpassa och utveckla processer och rutiner för att uppfylla kraven i den nya lagen.

Förutom krav på rätt hantering av personuppgifter har lagen också specifika krav på hur verksamheter ansvarar för och rapporterar dataintrång. Trots att många svenska verksamheter upplever anpassningen till GDPR som utmanande är vår erfarenhet att processen rätt utförd kan bidra till att skapa konkurrensfördelar genom att utveckla och optimera de digitala processerna i organisationen. 

Kompetens

Kentor kombinerar expertis inom digital transformation med erfarna specialister inom verksamhetsutveckling och systemstöd. Sedan 1983 har våra nära 300 medarbetare hjälpt företag och organisationer att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga.

Kentor har lång erfarenhet av effektiva processer för datahantering och incidenthantering och har hjälpt en rad företag och organisationer att framgångsrikt ställa om och anpassa sig till nya lagkrav som GDPR. Kentor erbjuder ett diversifierat team av erfarna specialister som täcker in alla delar och faser av processen. 

Lösning

För att bli framgångsrik i omställningen till GDPR är det viktigt att skaffa sig en tydlig bild av nuläget. Det görs effektivas med vår kartläggning av hur verksamheten hanterar personuppgifter samt vilka säkerhetstekniska skydd och incidentberedskap som eventuellt finns på plats.

Kartläggningen ligger sedan till grund för vår riskanalys och följs av en rekommendation med prioriterade åtgärder. Förutom att få verksamheter att uppfylla GDPR brukar de här processerna leda till förbättringar av existerande arbetssätt vilket ofta skapar nya intäkter och besparingar.

Vi leder er genom hela processen från kartläggning, riskanalys och handlingsplan till anpassning av existerande IT-system och utveckling av verksamhetsstrukturen och rutiner. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg och omhändertagen från start till mål.

Intresserad av att veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss.

Anders UddenbergSäljchef
0708 96 5024