TELEKOM

Aktörer på telekommarknaden befinner sig på en arena vars förutsättningar förändas i snabb takt. För att konkurrera framgångsrikt krävs ett flexibelt it-stöd. Kentor har ett stort kunnande inom både verksamhet och teknik efter många lyckade projekt för telekomoperatörer.

MÅNGA TELEKOMKUNDER

Redan 1995 fick Kentor sitt första stora projekt inom telekombranschen. Det bestod i att implementera lösningar för fakturering och kundhantering för Com Hem. Idag har vi, förutom ComHem, ett stort antal telekomkunder i Sverige, Norge och Finland, bland annat driver vi framgångsrika projekt hos Tele2, Telenor och RiksTV för att nämna några.

AFFÄRSSYSTEM

Med Kentor som it-partner kan operatörerna anpassa sig till dagens utmaningar och morgondagens möjligheter på telekommarknaden. Vi har lång erfarenhet av införande, förändringar och anpassningar av it-lösningar inom området Business Support System (BSS) så som billingsystem, CRM-system och orderhanteringssystem.

Kentor erbjuder experter och helhetslösningar kring verksamhetsutredningar, kravhantering, projektledning och systemintegration. Vi utvecklar lösningar med hjälp av väl beprövade metoder i samverkan med våra partners och tillhandahåller även applikationsförvaltning till flera telekomoperatörer i Norden.

PRODUKTER OCH PARTNERS

  • Hansen
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Open CRX
  • MSA Focus