FLERA VIKTIGA RAMAVTAL

Kentor har ett antal viktiga ramavtal som underlättar upphandlingen av våra tjänster. Vi har tecknat egna ramtal med kunder, men är också delaktiga i många ramavtal via våra partners. Här följer en lista över de största ramavtalen.

KENTORS RAMAVTAL 


Göteborgs Stad

It-konsulttjänster 

Stockholms läns landsting (SLL)
It-tjänster för nationella kvalitetsregister
It-uppdragskonsulter

Inera
Applikationsförvaltning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
It-konsulttjänster

Västra Götalandsregionen (VGR)
It-konsulttjänster

SKL Kommentus Inköpscentral
It-konsulttjänster

Statens Institutionsstyrelse (SIS)
It-konsulttjänster

PostNord
Konsulttjänster inom it och verksamhetsutveckling

SACO IT
It-konsulttjänster

Kammarkollegiet
It-konsulttjänster

Sveriges Kommuner och Landsting
It-drift med tjänster

Svenska Spel
It-konsulttjänster

Arbetsförmedlingen
It-konsulttjänster

PostNord
Ledning och styrning 

Storstockholms lokaltrafik (SL)
It-tjänster

Com Hem
It-konsulttjänster

Tele2
It-konsulttjänster och Applikationsförvaltning

Ericsson
It-konsulttjänster