MICROSOFT

Kentor har sedan många år en stark anknytning till Microsoft-baserad teknologi och vi tillhandahåller lösningar baserade på Microsofts plattformar och applikationer.

CERTIFIERAD SILVERPARTNER

Kentor är Microsoft Certified Silver Partner och vi strävar alltid efter att behålla positionen som en av Sveriges bästa konsulter på Microsoftplattformen

SPETSKUNSKAP MED TEKNIK FRÅN MICROSOFT

På Kentor finns projektledare, systemutvecklare, databasexperter, arkitekter, krav- och testledare som levererar lösningar eller spetskunskap med teknik från den ledande leverantören på marknaden, Microsoft.

PRODUKTER

Här är exempel på några av de Microsoftprodukter som vi arbetar frekvent med:

  • Windows Azure
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Partner
  • Yammer
  • Dynamics CRM
  • Office 365
  • SharePoint