VISION & MÅL

Kentor/Sopra Steria ska vara en stabil partner som levererar konsulttjänster, funktioner och it-lösningar och sätter dem i sitt sammanhang så att de gör verklig nytta i kundernas verksamheter. Vi ska skilja oss från våra konkurrenter genom att gå ett steg längre när det gäller närheten till våra kunder och ansvaret för effekten av våra insatser.

VISION

Alla kunder och anställda rekommenderar Kentor/Sopra Steria för den kunskap och nytta vi skapar. 
I vår värld får människor och organisationer energi och förmåga att förverkliga sina ambitioner.

AFFÄRSIDÉ

Kentor/Sopra Steria hjälper företag och organisationer att utveckla och effektivisera sin verksamhet genom att leverera konsulttjänster, funktioner och it-lösningar. Vi brinner för att skapa verklig nytta till våra kunders verksamhet genom att lyssna, inspirera och leverera.

LÅNGSIKTIGA MÅL

Kentor/Sopra Steria är ett målstyrt företag med tydliga och mätbara mål. Vi ska vara ett ledande konsultföretag med höga ambitioner och en vilja att vara bäst. 

I våra långsiktiga mål lägger vi fokus på vår tillväxt, lönsamhet, marknadsposition, försäljning, tjänster, organisation och vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. 

KENTOR/SOPRA STERIAS GRUNDBULTAR

Kentor/Sopra Steria har identifierat tre grundbultar i vårt förhållningssätt som ringar in vilka vi är, hur vi ska arbeta och hur vi vill uppfattas av våra kunder. De här faktorerna är avgörande för att vi ska uppnå våra mål och det är summan av dem som gör oss unika.

Långsiktighet – Kentor/Sopra Steria agerar långsiktigt och bygger nära relationer med våra kunder. Genom en nära och långvarig dialog lär vi känna kundens behov och blir en stabil och proaktiv it-partner, där båda parter tar ett gemensamt ansvar. Det vinner både vi och våra kunder på i det långa loppet. 

Leveransansvar – Vi sätter en ära i att alltid leverera. Vår leveransförmåga ska vara 100-procentig och vi tar alltid ansvar för att gå ända in i mål med ett projekt, även om det uppstår hinder på vägen. Vi siktar högre än att enbart uppfylla projektmålen och har istället kundens effektmål som ledstjärna.

Kvalitet – Kentor/Sopra Steria ska alltid leverera kvalitet. Det handlar om att bygga de bästa lösningarna både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Det handlar också om att använda produkter från de bästa leverantörerna och att anställa de skickligaste konsulterna.