30 ÅR MED KENTOR

När företaget startade för 30 år sedan handlade verksamheten om allt från försäljningar av datorer till systemutveckling, drift och konsultationer. Tio år senare togs beslut om att renodla verksamheten till ren försäljning av it-tjänster med systemutveckling och integration som bas. Idag är kärnverksamheten densamma, men med ett allt mer tydligt fokus på digital transformation och digitalisering. Tre decenniers utveckling har gjort oss till de vi är idag – en stabil partner med stort verksamhetskunnande och ett ständigt driv framåt.

2017 – BLIR DEL AV SOPRA STERIA

Kentor blir nu del av Sopra Steria, europeisk ledare inom tjänster för digital transformation.

2016 – 300 ANSTÄLLDA OCH NY VD

Kentor har nu 300 anställda och fortsätter växa i en allt snabbare takt. VD Urban Berlinde blir VD för TeleComputing Sverige och Fredrik Arbman, tidigare Vice VD på Kentor, tar över VD-posten.

2013 – 30-ÅRSJUBILEUM

När Kentor firar trettio år är antalet anställda cirka 270 stycken i Stockholm, Göteborg, Oslo och St Petersburg. Bolaget är sedan länge en väl etablerad spelare bland it-konsultbolagen och har nära samarbeten med många stora och medelstora företag och organisationer i Norden. 

2011 – CERTIFIERING I KVALITET

Kentor blir certifierade i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2008. Certifieringen blir ett bevis på bolagets arbete för ständiga förbättringar och engagemang för nöjdare kunder. 

2008 – TILL NORGE

Kentor startar verksamhet i Norge. Efter 25 års verksamhet är antalet anställda nu totalt 230.

2007 – KÖPS AV TELECOMPUTING

I februari förvärvas Kentor av TeleComputing. Kentor Teknik med 65 anställda integreras med TeleComputing, medan Kentor IT kvarstår som fristående konsultbolag. I september köper Kentor det Göteborgsbaserade bolaget StoneBrix och får därmed en ledande position inom Oracle SOA i Sverige.

2006 – TILL RYSSLAND

Connective i Ryssland köps upp av Kentor. På så sätt stärker bolaget sina möjligheter att erbjuda kostnadseffektiv systemutveckling till kunder på den nordiska marknaden, genom så kallad nearshoring.

2004 – FÖRSTA FÖRVÄRVET

Genom förvärvet av Maginet Datakonsult bildas Kentor Göteborg och bolaget har nu totalt 175 medarbetare.

2003 – 20-ÅRSJUBILEUM

Kentor firar tjugo år mitt i en lågkonjunktur, men lyckas trots denna genomföra sin strategi att ta tillvara den goda rekryteringsmarknaden och öka sina marknadsandelar. Totalt 24 nya kvalificerade medarbetare rekryteras under 2003.

2001 – 140 ANSTÄLLDA

Kentor har nu expanderat till 140 anställda. Bolaget omsätter 123 miljoner kronor och gör en vinst på 16 miljoner kronor. Kärnverksamheten är fortfarande systemutveckling och integrering, men den har breddats med en allt större verksamhets- och branschkännedom.

1997 – NAMNBYTE

Bolaget byter namn från Mandat Consult till Kentor efter en namnstrid med konkurrenten Mandator.

1994 – NY AFFÄRSIDÉ

Verksamheten renodlas till ren försäljning av it-tjänster med profilen systemutveckling och integration. Bolaget specialiserar sig på teknikplattformarna Oracle och Microsoft. På grund av renodlingen av verksamheten minskas personalstyrkan från 25 till 14.

1983 – STARTÅR

Bolaget startas av Anssi Atterby och Per Bouveng. Verksamheten expanderar under 80-talet till 25 anställda. Affärsidén är bred och inbegriper allt från it-rådgivning, försäljning av datorer och ERP-paket till it-drift och systemförvaltning.