ENERGI

Energibranschen har generellt ett extra stort behov av olika typer av it-lösningar.

Förutom system för kundhantering, fakturering och ekonomi behövs särskilda system för exempelvis nätberäkning och mätvärden. Kentors konsulter har stor erfarenhet av att verka inom dessa olika områden och har därmed god förståelse för flera av energibranschens mest vitala flöden, som exempelvis hantering av mätvärdes- och EDI-flöden.

INTEGRATION

Ju fler applikationer och system som används desto större krav ställs på att de ska integreras på ett bra sätt och kunna fungera tillsammans. Detta ställer i sin tur stora krav på kunskaper om de olika systemen, verksamheten de är satta att stödja samt den plattform som används för integration. Kentor har sedan 2007 arbetat med integrationsprojekt inom energibranschen, bland annat på Göteborg Energi.

TIMMÄTVÄRDEN

Det ställs allt högre krav på energibranschen när det gäller hur mätvärden hanteras, både från kunder och genom lagar och regler. För energibranschen innebär det nya möjligheter att skapa nya tjänster och att bredda utbudet mot marknaden.

Mätvärden är hårdvaluta. Kentor har många års erfarenhet av att hantera mätvärdesflöden genom olika it-stöd, allt från insamling till presentation för slutkund.

ANSLUTA KUND

En viktig process inom energibranschen är hur en kund ansluts till nätet. Det är en omfattande procedur, både arbets- och it-stödsmässigt, med flera delprocesser och överlämningar som helst ska vara generiska över flera olika energislag. Kentor har erfarenhet av denna typ av it-lösningar med fokus på tydlighet och transparens för att såväl kund som intern personal ska kunna se var ärendet befinner sig genom hela processen. Förståelsen för hur kunder, anläggningar och avtal hänger samman är också avgörande.