Våra värderingar

Många medarbetare upplever att våra värderingar sitter i väggarna och att vi lever som vi lär. Värderingarna hjälper oss att hålla vår verksamhet på rätt spår och är en kompass för våra handlingar. De präglar inte bara vårt arbete internt utan formar också relationerna med våra kunder och samarbetspartners.

NÄRHET
Hos oss arbetar vi nära och proaktivt med våra kunder och partners. Vi lyssnar, förstår och ger råd. Vi har en inkluderande kultur som ger stark tillhörighet och ansvarskänsla. Vårt agerande externt och internt, kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt.

DRIV
På Kentor sätter vi ambitiösa mål. Vi vågar ställa höga krav på oss själva och varandra. Vi vill vara bäst i allt vi gör. Vår vilja att vinna kännetecknas av laganda, insats, fokus och uthållighet.

INSPIRATION
Vi brinner för vårt arbete och ger av oss själva. Vi delar och sprider vår kunskap. Vi stimulerar varandra till ”lite mer” och ”lite bättre” - varje dag. Vår kontinuerliga förbättring kännetecknas av att vi är lösningsorienterade och vågar tänka i nya banor.

KVALITET
Hos oss stämmer vi av förväntningar. Vi tar ansvar och levererar det vi har lovat. Vi är professionella och lönsamma för våra kunder och oss själva. Våra lösningar gör it enkelt och skapar mervärden för våra kunder.