Kentor har tecknat ramavtal med Sveriges radio

Kentor har tecknat ramavtal inom ramen för offentlig upphandling med Sveriges Radio gällande IT konsulttjänster.

Avtalets längd är 2 år med möjlighet att därefter förlänga avtalet. ”Sveriges Radio är en mycket viktig kund för oss och vi hoppas på ett långt samarbete med dem. Kentor hjälper kunder med digitalisering och detta avtal bekräftar Kentors ledande position inom konsulttjänster till bl.a. mediabolag.” säger Kentors VD Fredrik Arbman.