Kentor Analytics Blogg

Välkomna till Kentors Analysblogg, Kentoranalytics.com.

I denna blogg presenterar vi avancerade analysmetoder som kombinerar matematiska, fysiska och tekniska lösningar till problem som företag och institutioner stöter på i sina verksamheter.

Varje inlägg sätter problemet i ett sammanhang och beskriver hur en potentiell lösning kan se ut. Kentoranalytics.com ger en insikt i de breda områden vi på Kentor kan beröra och på den höga kompetensen av vårt Data & Analytics-team.  

www.kentoranalytics.com