Övriga partnerskap

Kentor har väl fungerande samarbeten med en lång rad leverantörer av it-produkter för olika typer av lösningar som vi tar fram för våra kunders räkning.


ABALON

Inom CRM-området har vi ett nära samarbete med Abalon som har tjugo års erfarenhet av att skapa effektiva CRM-lösningar. Tillsammans kan vi erbjuda kompletta lösningar både för B2B och B2C-företag.

EPiServer

Kentor är Associated Partner, vilket innebär att vi uppfyller EPiServers höga krav på certifierade utvecklare och genomförda projekt. Vår kompetens ligger inom EPiServer CMS som är Nordens mest spridda och kraftfullaste webbpubliceringsverktyg och används både i den privata och offentliga sektorn. 

IRDETO

Inom området Business Support System, BSS, har vi ett nära samarbete med Irdeto. Kentor hjälper främst telekombranschen att skapa effektiva lösningar för den totala kundhanteringen, baserade på Irdetos produkter.

HP ALM (FD QUALITY CENTER)

Det webbaserade HP ALM underlättar för standardiserade tester och kvalitetsprocesser som ökar produktiviteten via arbetsflöden och notifieringar. HP ALM ger stöd för hela kedjan från krav, testfall, testkörningar och felrapporter samt med kopplingar dem emellan, liksom rapporter och statistik i realtid. Dessutom finns möjligheten till automatisering via QTP och prestandatester via LoadRunner.

MSA FOCUS

Inom Broadcast Management har Kentor ett partnerskap med MSA Focus för att leverera affärskritiska lösningar som hanterar framtidens behov inom TV och media.

REQTEST

ReQtest AB utvecklar och levererar det webbaserade krav- och testverktyget ReQtest. ReQtest är användarvänligt och enkelt att lära sig, vilket leder till att det med kort startsträcka kan börja användas i kundåtaganden. Verktyget tillför struktur i arbetet med kravhantering, testning och felrapportering.