FLERA VIKTIGA RAMAVTAL

Kentor har ett antal viktiga ramavtal som underlättar upphandlingen av våra tjänster. Vi har tecknat egna ramtal med kunder, men är också delaktiga i många ramavtal via våra partners. Här följer en lista över de största ramavtalen.


KENTORS RAMAVTAL INOM IT-TJÄNSTER

eHälsomyndigheten
Ramavtal it-konsulter

Göteborgs Stad
It-konsulttjänster 2010

Stockholms läns landsting
It-konsulttjänster - Infrastruktur
Ii-tjänster för nationella kvalitetsregister

SKL Kommentus Inköpscentral
IT-konsulttjänster

Postnord
Konulttjänster inom it och verksamhetsutveckling

SACO IT
It-konsulttjänster

RAMAVTAL VIA PARTNERS

Kammarkollegiet

  • Licensförsörjning 2010
  • It-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter
  • Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012
  • Öppna programvaror 2010
  • It-driftstjänster Helhetsdrift 2010

Försäkringskassan
It-konsulttjänster

Stockholms stad
It-konsulttjänster

Sveriges Kommuner och Landsting
It-drift med tjänster

Svenska Spel
It-konsulttjänster

Arbetsförmedlingen
It-konsulttjänster

PostNord
Ledning och styrning 

Storstockholms lokaltrafik
It-tjänster