Vi driver er digitala transformation

Vi förstår vad som är kritiskt för att ni ska lyckas i en värld som förändras allt snabbare.
Vår digitala och tekniska expertis, tillsammans med djup förståelse för olika typer av verksamheter gör oss oslagbara när det gäller att driva ert digitala förändringsarbete. 

Vi har sedan 1983 bidragit till att utveckla organisationer i en rad branscher.
Våra 375 medarbetare gör oss tillräckligt starka för att leverera komplexa helhetslösningar samtidigt som vi är tillräckligt flexibla för att kunna skräddarsy allt utifrån er. 

"På Kentor/Sopra Steria är vi vana att jobba nära våra kunder i långsiktiga samarbeten. Våra konsulter blir därmed inte enbart experter på de tekniska eller verksamhetsnära områden som vi levererar tjänster inom, utan även på våra kunders verksamhet. Var och en av våra medarbetare bidrar på så vis till en omfattande kunskapsbank om kundernas vardag och en djup förståelse för hur verksamheter ser ut i olika branscher. Vi har efter 30 år i branschen erfarenheter från en stor mängd branscher och verksamheter. Några av de branscher vi har extra stor expertis inom finner ni här."
"Kentor startades 1983. Idag är vi 375 anställda som arbetar i Stockholm, Göteborg eller St. Petersburg. Kentor är nu en del av Sopra Steria-koncernen med 40.000 anställda i 20 länder."